Chinese Dumplings | Jiao Zi

Filter

Sort by:

Cabbage & Pork Dumplings (Value Pack) 1kg
Cabbage & Pork Dumplings (Value Pack) 1kg
Sale price$10.50
Chives & Pork Dumplings (Value Pack) 1kg
Chives & Pork Dumplings (Value Pack) 1kg
Sale price$10.50
Mushroom & Pork Dumplings (Value Pack) 1kg
Mushroom & Pork Dumplings (Value Pack) 1kg
Sale price$10.50
Celery & Pork Dumplings  (Value Pack) 1kg
Celery & Pork Dumplings (Value Pack) 1kg
Sale price$10.50
Cabbage Pork & Vermicelli Dumplings (Value Pack) 1kg
Pickled Cabbage & Pork Dumplings (Value Pack) 1kg
Chives & Eggs Dumplings (Value Pack) 1kg
Chives & Eggs Dumplings (Value Pack) 1kg
Sale price$10.50
Sweet Corn & Pork Dumplings (Value Pack) 1kg
Sweet Corn & Pork Dumplings (Value Pack) 1kg
Sale price$15.50
Cabbage & Tofu Cube Dumplings (Value Pack) 1kg
[YUMM DAY] Chives & Pork Dumplings 1kg
-19%
[YUMM DAY] Chives & Pork Dumplings 1kg
Regular price $10.40 Sale price$8.40
[YUMM DAY] Cabbage & Pork Dumplings 1kg
-19%
[YUMM DAY] Cabbage & Pork Dumplings 1kg
Regular price $10.40 Sale price$8.40
Cabbage & Chicken Dumplings (Value Pack) 1kg
-10%
Cabbage & Chicken Dumplings (Value Pack) 1kg
Regular price $14.50 Sale price$12.99
Shanghai Green & Mushroom Dumplings (Value Pack) 1kg
Cabbage & Pork Dumplings 500g
Cabbage & Pork Dumplings 500g
Sale price$5.90
Chives with Eggs & Shrimp Paste Dumplings (Value Pack) 1kg
Beef & Celery Dumplings 500g
Beef & Celery Dumplings 500g
Sale price$11.00
Cabbage Pork & Vermicelli Dumplings 500g
Cabbage Pork & Vermicelli Dumplings 500g
Sale price$5.90
Chives & Pork Dumplings 500g
Chives & Pork Dumplings 500g
Sale price$5.90
Pork & Napa Cabbage Dumplings (Value Pack) 1kg
-20%
Pork & Napa Cabbage Dumplings (Value Pack) 1kg
Regular price $15.50 Sale price$12.40
Sweet Turnip & Pork Dumplings (Golden) 1kg
Sweet Turnip & Pork Dumplings (Golden) 1kg
Sale price$15.50
Beef & Green Onion Dumplings (Value Pack) 1kg
Beef & Green Onion Dumplings (Value Pack) 1kg
Sale price$21.50
Lotus Root & Pork Dumplings (Value Pack) 1kg
Lotus Root & Pork Dumplings (Value Pack) 1kg
Sale price$15.50
Sweet Corn & Pork Dumplings 500g
Sweet Corn & Pork Dumplings 500g
Sale price$7.90
Pork & Green Onion Dumplings (Value Pack) 1kg
Pork & Green Onion Dumplings (Value Pack) 1kg
Sale price$15.50
Chicken & Chives Dumplings (Value Pack) 1kg
Chicken & Chives Dumplings (Value Pack) 1kg
Sale price$14.50
Mushroom & Pork Dumplings 500g
Mushroom & Pork Dumplings 500g
Sale price$5.90
Celery & Pork Dumplings 500g
Celery & Pork Dumplings 500g
Sale price$5.90
Lamb & Coriander Dumpling 500g
Lamb & Coriander Dumpling 500g
Sale price$12.00
Beef & Celery Dumplings (Value Pack) 1kg
Beef & Celery Dumplings (Value Pack) 1kg
Sale price$21.50
Beef & Green Onion Dumplings 500g
Beef & Green Onion Dumplings 500g
Sale price$11.00
Lotus Root & Pork Dumplings 500g
Lotus Root & Pork Dumplings 500g
Sale price$7.90
Pork & Green Onion Dumplings 500g
Pork & Green Onion Dumplings 500g
Sale price$7.90
Chicken & Cabbage Dumplings 500g
Chicken & Cabbage Dumplings 500g
Sale price$7.90
Pickled Cabbage & Pork Dumplings 500g
Pickled Cabbage & Pork Dumplings 500g
Sale price$5.90
Cucumber with Egg & Shrimp Paste Dumplings (Value Pack) 1kg
Lamb & Coriander Dumpling (Value Pack) 1kg
Lamb & Coriander Dumpling (Value Pack) 1kg
Sale price$23.50
Shanghai Green & Mushroom Dumplings 500g
Shanghai Green & Mushroom Dumplings 500g
Sale price$7.90
Cabbage & Tofu Cube Dumplings -Veg 500g
Cabbage & Tofu Cube Dumplings -Veg 500g
Sale price$7.90
Chicken & Chives Dumplings 500g
Chicken & Chives Dumplings 500g
Sale price$7.90
Chives & Eggs Dumplings 500g
Chives & Eggs Dumplings 500g
Sale price$5.90